vrijdag 20 januari 2017

Getekend...

...Vandaag, 
door Jongste Zoon:
Het contract voor een mooie baan als 3D specialist bij een ingenieursbureau
in Oirschot, Noord-Brabant.

En ook heeft hij vandaag getekend voor de huur van een appartement in Tilburg, 
om daar te gaan wonen.

Per 1 februari is Nestje Zondagssteek in Dokkum, Friesland, dus leeg.

Op mij na.

En dat is goed, heel goed.

Zo moet het gaan.

Daar doen we het voor, het grootbrengen van de jongen.
Ze leren vliegen, duikelen en weer opveren, 
voorwaarts en omhoog, in vertrouwen, 
op eigen benen, onder moeders vleugels uit, 
op eigen benen, op een eigen plek.

Alle reden tot dankbaarheid en feest.

***


Drie maal raden, welke bestemming toegevoegd gaat worden
 aan het lijstje van (60+ dus vrije) treinreisjes 
(nou ja, 'reisjes'... r  e  i  z  e  n) 
van Mevrouw Zondagssteek!

***


Gisteren ontving ik na veertien weken wachten antwoord van de gemeente
 op mijn bezwaarschrift inzake mijn met 30% gekorte  bijstandsuitkering,
 de toepassing van de zogeheten Kostendelersnorm in het kader van de Participatiewet:

Bezwaar ongegrond verklaard.

Ook goed.

***


Eind goed, al goed!


Groetjes
en
graag tot ziens!


Jeanneke

*